14.06.2021 tarih ve 10348 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 193, 194, 195 ve 196 No’lu sayfalarında yayınlanan 09.06.2021 tarihli tescile ait esas sözleşme tadiline ilişkin ilan metninde sehven ilan edilen hususların tashihen düzeltilmesine ve esas sözleşmenin yeni haline ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün ilanı 21.06.2021 tarihli ve 10353 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 209, 210, 211 ve 212. Sayfalarında yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943465

Bir cevap yazın