Şirketimizin 03 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.007.000-TL nominal değerli 184 gün vadeli TRFSUMF82115 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 06 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955312