Sümer Faktoring A.Ş.’nin 17.000.000-TL nominal değerli, 170 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Ağustos 2021, itfa tarihi 27 Ocak 2022’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956845