Şirketimizin, 03 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.124.500-TL nominal değerli 198 gün vadeli TRFSUMF82123 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959616