Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.08.2021 tarih ve 39/1194 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961701