Şirketimizin 28 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.500.000-TL nominal değerli, 143 gün vadeli, TRFSUMFE2115 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971205