Şirketimizin 20.000.000-TL nominal tutarlı, 165 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 18 Ekim 2021, itfa tarihi 01 Nisan 2022’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971207