Şirketimiz paylarının halka arz edilmesine yönelik olarak gerekli esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş ve alınan onayı takiben esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Ardından, paylarımızın halka arz yoluyla satılması amacıyla taslak izahname eşliğinde 13.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuş, bu başvuruya ilişkin duyurumuz 13.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. Şirketimizin yaptığı değerlendirme neticesinde, bu başvuruya ilişkin sürecin, hedeflenen halka arzın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla ertelenmesine karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982384

Bir cevap yazın