Şirketimizin 10 Ağustos 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 17.000.000-TL nominal değerli, 170 gün vadeli, TRFSUMF12211 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 27 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996547