Şirketimizin 17 Eylül 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 20.000.000-TL nominal değerli, 140 gün vadeli, TRFSUMF22228 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 04 Şubat 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999448