Şirketimizin 20.200.000-TL nominal tutarlı, 83 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 03 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 04 Şubat 2022 , itfa tarihi 28 Nisan 2022’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999508