Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001021