Şirketimizin 24 Ağustos 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 20.902.000-TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFSUMF22210 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23 Şubat 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003671