10.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuz 2022 yılı Bağımsız Denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine karar vermiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009082