Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul’u 17.03.2022 tarihinde tescil olmuştur.

17.03.2022 tarih ve 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011127