Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 14.09.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 17.000.000-TL nominal değerli 175 gün vadeli TRFSUMF31815 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09 Mart 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667280