10.03.2022 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 17.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2022 tarihli, 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011129