Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesi, 24.03.2022 tarihinde tescil olmuştur.

24.03.2022 tarih ve 10544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012766