Şirketimizin 20.000.000-TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 01 Nisan 2022, itfa tarihi 01 Temmuz 2022’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015069