Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 04 Şubat 2022 olan, 83 gün vadeli ve 20.200.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF42226 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 28 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024723