Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.05.2022 tarih ve 24/710 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030142