Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 21 Ocak 2022 olan, 126 gün vadeli ve 15.098.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF52217 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 27 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032883