Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 01 Nisan 2022 olan, 91 gün vadeli ve 20.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF72223 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 01 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040602