25.07.2022 tarih ve 025 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL cinsinden, 112.000.000 TL (YüzonikimilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın ekteki kararda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047565

Bir cevap yazın