Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 28 Nisan 2022 olan, 125 gün vadeli ve 17.800.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF82222 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 31 Ağustos

2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059072