Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059637