Şirketimizin TRFSUMFA2226 ISIN kodlu, 8.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 23 Aralık 2022’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063553