Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 47/1306 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı Ek İhraç Belgesi, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067292