Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 20 Temmuz 2022 olan, 91 gün vadeli ve 15.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFE2214 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 19 Ekim 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072822