Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 03 Ağustos 2022 olan, 93 gün vadeli ve 10.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFK2216 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 04 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076741