Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 17 Ağustos 2022 olan, 83 gün vadeli ve 28.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFK2224 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 08 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077835