Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 07.12.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli 168 gün vadeli, TRFSUMF51813 ISIN kodlu finansman
bonosuna ilişkin 4.kupon ve itfa ödemesi 25 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685497

Bir cevap yazın