Sümer Faktoring A.Ş.’nin 1.000.000-TL nominal değerli 5 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 25 Temmuz 2017, itfa tarihi 20 Aralık 2017’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/619896