Sümer Faktoring A.Ş.tarafından 23.03.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yönetmiyle ihraç edilen 15.000.000-TL nominal değerli 175 gün vadeli, TRFSUMF91710 ISIN kodlu tahvilin itfası 15.09.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629757