08.08.2018 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705946