JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş.nin periyodik kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB (Trk)/Stabil’ ve ‘A-3 (Trk)/Stabil’ olarak teyit etmiştir.
Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ülke tavanı olan ‘BBB-‘ olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708621