Sümer Faktoring A.Ş.’nin 17.000.000-TL nominal değerli 6 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 15 Eylül 2017, itfa tarihi 09 Mart 2018’dir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629758