“Sümer Faktoring A.Ş.’nin 5.500.000-TL nominal tutarlı “TRFSUMF41814” ISIN kodlu 175 gün vadeli bonolarının satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 17 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 18 Ekim 2017, itfa tarihi 11 Nisan 2018’dir.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635784