Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul’unda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ekte verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/726177