Şirketimiz 10.01.2019 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.Maddesi ve Kar Dağıtım Zamanı ile ilgili  25. Maddesinin Tadili  Hakkında.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/732402