Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.000.000-TL nominal değerli 168 gün vadeli bonoların satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 08 Aralık  2017, itfa tarihi 25  Mayıs  2018’dir.