Sümer Faktoring A.Ş.’nin 11.537.600-TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 16 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İskontolu finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 17 Ocak 2019, itfa tarihi 11 Temmuz 2019’dur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/733858