Şirketimizin esas sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi 6.Madde ve Kar Dağıtım Zamanı 25.Maddesi ile ilgili tescili 28.01.2019 tarihinde tamamlanmış ve 01.02.2019 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737752