“Sümer Faktoring A.Ş.’nin 20.000.000-TL nominal değerli 2 yıl vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 29 Mayıs 2015 olup, itfa tarihi 26 Mayıs 2017’dir.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/442462