JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş. ve “İhraç Edilen Tahvillerin Nakit Akımları”na ilişkin periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal notunu “BBB (Trk)”, görünümünü ise “Stabil” olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para not ve görünümleri ise “BBB-/Stabil” olarak yukarı yönlü revize etmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629815

Bir cevap yazın