26.02.2016: Kupon Ödemesi: Şirketimiz tarafından 29.05.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan 728 gün vadeli TRSSUMF51717 ISIN kodlu 20.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 3.kupon ödemesi 26.02.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İlgili tahvillerin bir sonraki kupon ödemesine ilişkin faiz oranı % 3,85 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/508479