26.08.2016 Kupon Ödemesi : Şirketimiz tarafından 29.05.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan 728 gün vadeli TRSSUMF51717 ISIN kodlu 20.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 5.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
İlgili tahvillerin bir sonraki kupon ödemesine ilişkin faiz oranı % 3,38 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2411-sumer-faktoring-a-s