KUPON ÖDEMESİ: Şirketimiz tarafından 29.05.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan 728 gün vadeli TRSSUMF51717 ISIN kodlu 20.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 2.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

İlgili tahvillerin bir sonraki kupon ödemesine ilişkin faiz oranı %3,72 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/484249