Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 08.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’u, T.C.
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941785