Şirketimizin Esas Sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6. Madde’nin tescili 24.03.2022 tarihinde tamamlanmış ve 24.03.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012769